White Coated Heads

Jackshop > Store > Drum Accessories > Drumheads > White Coated Heads

Coated 18" Tom White Head

100279
Karkea 18" tomi valkoinen
12.00 

Coated 16" White Head

100278
Karkea 16" valkoinen
10.00 

Gotcha 14" Timbre coated head

100277
Karkea 14" valkoinen
11.50 

Gotcha 13" Timbre coated

100276
Karkea 13" valkoinen
11.50 

Coated 12" White Head

100275
Karkea 12" valkoinen
6.90 

Coated 10" White Head

100274
Karkea 10" valkoinen
5.90 

Coated 8" White Head

100273
Karkea 8" valkoinen
4.70 

Coated 6" White Head

100272
Karkea 6" valkoinen
4.50 

Gotcha 14" Timbre coated dot head

Gotcha14TimbreCoatedDot
Karkea 14" valkoinen
13.00 

Gotcha 13" Timbre coated dot

Gotcha13TimbreCoatedDot
Karkea 13" valkoinen alapuolisella dotilla
12.50